ARECRAFT Minecraft Server

Příkazy

Klasické příkazy


/register <vašeheslo> - registrace
/login <vašeheslo> - přihlášení
/msg nick <vašezpráva> - soukromá zpráva, stačí napsat pouze část nicku
/who - seznam hráčů na serveru
/home - teleport na váš nastavený dům
/sethome - nastavení vašeho domu, poté /home
/spawn - teleport na spawn
/changepassword <staréheslo> <novéheslo> - změna hesla

 

LWC


/lwc - Zobrazí příkazy, které můžeš použít
/lwc help - pomuže ti se vším. :)
/cprivate - Vytvoří soukromý zámek - odemkneš pouze ty
/cpublic - Vytvoří veřejný zámek
/cremove - Odstraní zámek
/cpassword heslo - Vytvoří zámek na heslo
/cunlock heslo - Odemkne zámek na heslo
/cmodify @nick - Modifikuje ochranu na zamčené truhle (přidá hráče na seznam lidí, kteří mohou truhlu otevřít)
/cmodify -nick - odebere hráče ze seznamu lidí, kteří mohou truhlu otevřít
/cinfo - Zobrazí informace o ochraně

 

Iconomy


/money - zjistíš kolik máš peněz
/money pay nick <suma> - Pošle hráčovi určenou částku
/money help - Zobrazí příkazy, které můžeš použít